Privacybeleid

Wie zijn wij

Ons site-adres is: http://www.zingenvoorjelevenalmere.nl. 

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Stichting Zingen voor je Leven Almere  verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je jouw persoonlijke gegevens zelf aan haar hebt verstrekt. We verwerken  de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mail adres
– IP-adres (dit gaat automatisch)
– Locatiegegevens

Hoe we gegevens verzamelen

Zingen voor je Leven Almere 
verzamelt jouw gegevens zoals deze worden verstrekt door bijvoorbeeld het inschrijven voor koorlidmaatschap, bijeenkomst of nieuwsbrief. Zingen voor je Leven Almere  verwerkt gegevens op basis van toestemming die door jou is gegeven, een overeenkomst die je met Zingen voor je Leven Almere  hebt gesloten of op grond van wettelijke verplichting en regelgeving.

Met welk doel verwerkt Stichting Zingen voor je Leven Almere  persoonsgegevens

Stichting Zingen voor je Leven Almere 
gebruikt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:
– Het verzenden van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor optredens of bijeenkomsten
– Om je bezoekersgedrag op onze website in kaart te brengen

Delen van jouw persoonsgegevens met derden
Jouw persoonsgegevens zijn veilig bij ons en worden nooit aan derden toegespeeld en niet gebruikt voor andere doeleinden.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?
Je gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Je gegevens worden alleen gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je beschikt over de volgende rechten t.a.v. jouw persoonsgegevens:
– Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen
– Je hebt het recht om je eventuele toestemming m.b.t. tot gegevensbewerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de wijze waarop Stichting Zingen voor je Leven Almere  jouw gegevens verwerkt
– Je hebt het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens door een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens die Stichting Zingen voor je Leven Almere   van jou beschikt over te dragen middels een computerbestand
– Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of gegevensoverdracht kenbaar maken door een mail te sturen naar zvjlalmere@gmail.com
Je ontvangt een reactie tot maximaal 30 dagen na ontvangst van jouw bericht.

Stichting Zingen voor je Leven Almere  neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt maatregelen om verlies en misbruik van gegevens zoals ongewenste toegang, ongeoorloofde openbaarmaking, incorrecte wijzigingen, etc. tegen te gaan.