titelbannersAGENDA

Wereldkankerdag 4 februari 2022

Op vrijdag 4 februari organiseren het Zingen voor je Levenkoor Almere een online Zoom-bijeenkomst van 11.00 uur – 12.00 uur.

Hierbij wordt een filmpje getoond van foto’s van voorgaande jaren. De koorleden mogen tevens hun verzoeknummer doorgeven, welke we die ochtend gaan zingen o.l.v. Heleen van der Heul op piano of accordeon of d.m.v. een You Tube video.

U kunt deze Zoom-bijeenkomst bijwonen door u vóór donderdag 3 februari op te geven bij:

Ingeborg van der Drift
bestuurzvjlalmere@gmail.com

U krijgt dan op de dag zelf vanaf 10.45 uur per e-mail een link toegestuurd, waarmee u zich kunt aanmelden voor de Zoom-meeting.

Hopelijk zien we een heleboel nieuwe gezichten.

Repetitie

Bijeenkomsten Zingen voor je Leven koor Almere

Eén keer per twee weken op vrijdagochtend van 10.00 uur – 12.15 uur in 
Parkhuys Almere
Edvard Munchweg 18
1328 MA  Almere

036 53 54 444
secretariaat@parkhuysalmere.nl
www.parkhuysalmere.nl

2021:
27 augustus
10 en 24 september
1 en 15 oktober
12 en 26 november
10 en 24 december

2022:
7 en 21 januari
4 en 18 februari
11 en 25 maart
8 en 22 april
13 en 27 mei
10 en 17 juni