Het Zingen voor je Leven koor

Het zingen voor je Leven Koor, wat is dat voor een koor?

Zoals velen van jullie al weten is het een koor voor mensen die in hun leven op wat voor manier ook, te maken hebben gekregen met kanker. Persoonlijk of in hun omgeving.

Wat is dan de essentie van dit koor?
Het is een koor, waarin je een kanaal ondervindt via zang en klank voor de gevoelens en emoties die ín je kunnen leven als je met kanker te maken krijgt.
“Zingen laat hart en ziel stromen” staat er op de poster van deze middag.
En daar gaat het om. De gevoelens en emoties laten stromen.

Dragen wat er is.
Het is niet een koor om nu maar eens even alles te vergeten waar je allemaal doorheen gaat. Nee, het is een koor waar je leert dragen wat er allemaal in je leven speelt.

Stilte in jezelf.
De manier waarop Heleen met dit koor werkt, is in eerste instantie diep naar jezelf terug gaan. Als we zo’n ochtend beginnen, gaan we eerst de stilte in.
Eerst naar ons lichaam terug door wat oefeningen te doen. Dan vanuit de stilte in onszelf gaan we zachtjes klanken maken of zingen mantra’s. De ogen dicht, steeds in de stilte van jezelf, zodat je kunt aankijken, opnieuw voelen wat er in je leeft, of wat er de afgelopen tijd was. We bezingen waar we doorheen gaan of waar we doorheen zijn gegaan.

Verbinding met de ander.
En na een diep contact met onszelf brengen we het in verbinding met de ander. We ontmoeten elkaar in ons verdriet, in de wanhoop, de teleurstelling, in de hoop, in onze kracht, in onze vreugde. En in die ontmoeting voelen we elkaar. En herkennen we elkaar. Zo kunnen we leren drágen wat er is. Worden we steeds meer bewust dat we het zelf kunnen dragen, dát we het al dragen, Dat we gedragen wórden, gesteund door het delen met elkaar. Júist niet net doen of al die moeilijke dingen er niet zijn, nee, juist al die dingen be-zingen, er klank en geluid aan geven, delen, zodat de gevoelens en emoties stromend blijven. Zich niet vastzetten in ons lichaam, maar vloeibaar worden, zodat het kan worden uitgeademd.

Lichtheid
Als we dan de diepte in ons zelf hebben aangeraakt, de klanken en mantra’s hebben gezongen, elkaar daarin hebben ontmoet, komen we als vanzelf in de lichtheid.

Ruimte
Dan is er ruimte gemaakt om de liedjes te zingen die we mooi vinden, waar we blij van worden, die betekenis hebben.
We hoeven niet perse mooi te zingen, het gaat vooral om de beleving, en dat we met hart en ziel zingen.
En daarmee een gebied in onszelf aanboren waar de kracht zit, het léven, de ziel. Een gebied waaruit we kunnen opladen en weer verder gaan.

Opladen
Daarnaast zingen we elkaar toe en laden we elkaar op doormiddel van prachtige klankbaden. Klankbaden waarin er iemand uit het koor in het midden van de kring zit, die dan wordt toegezongen met klanken of met zijn of haar naam. Daardoor voel je je gedragen, vervuld en opgetild.

Hartverwarmend!!
Als ik al eens dacht om mijn weg weer te vervolgen en andere wegen in te slaan, is dit voor mij een reden om bij dit koor te blijven , of.., om er bij te komen!

Je bent hartelijk welkom in dit warme bad dat ‘Zingen voor je Leven’ heet!

Amen

Anna van Hemert /10-11-2019/Almere