Over Kanker in Beeld

Stichting Kanker in Beeld ontwikkelt, faciliteert en financiert creatieve en beeldende initiatieven waarbij de verwerking van kanker centraal staat. De activiteiten zijn gericht op patiënten en hun naasten en vinden in het hele land plaats. In samenwerking met ziekenhuizen, inloophuizen en patiëntenorganisaties helpt Kanker in Beeld mensen om hun kracht en energie te herontdekken, het gevoel van eigenwaarde te herstellen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Zingen, toneelspelen, schilderen of schrijven met lotgenoten geeft positieve energie, hoop, zelfvertrouwen en een sterk gevoel van saamhorigheid.

Het bestuur van de stichting werkt pro deo en een groot deel van de leveranciers werkt gratis of tegen een gereduceerd tarief. De stichting verkrijgt haar inkomsten uit donaties, legaten, sponsoring, benefietactiviteiten. Vrijwilligers maken een groot deel van het werk mogelijk.

Missie
Stichting Kanker in Beeld wil de kwaliteit van leven van mensen die geconfronteerd zijn met kanker verbeteren met behulp van creatieve expressie. Wij stimuleren, promoten, ondersteunen en verbinden lokale initiatieven en zorgen voor kwaliteitsborging van het creatieve aanbod.

Visie
Creatieve expressie maakt deel uit van psychosociale ondersteuning aan (ex-)patiënten en hun naasten. Het helpt mensen weer in hun eigen kracht te komen, het gevoel van eigenwaarde te herstellen en aansluiting te vinden met de maatschappij.

Zingen, toneelspelen, schrijven of beeldend werken geeft positieve energie, hoop, zelfvertrouwen en een sterk gevoel van saamhorigheid.

Meer weten? Ga naar www.kankerinbeeld.nl